Výroba technických tkanin a technické konfekce
+420 469 312 509info@trigi.cz Česká verze English version

Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3. Kupující dává s učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v internetových obchodech Prodávajícího, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

4. Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

5. Vytvořením a zaplacením objednávky kupující uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

6. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

7. Kupující tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti TRIGI, s. r. o. se sídlem v Nádražní 1245, 53901 Hlinsko, IČ: 64256766, DIČ: CZ64256766 jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb Kupujícího a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Prodávajícího, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e- mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

8. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.

9. Kupující zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.

10. Umístění fyzických dat je na území Evropské unie a uživatel splňuje podmínky GDPR o umístění dat.

11. Kupující jako subjekt údajů má tyto práva:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  3. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat výmaz těchto osobních údajů (tzv. právo být zapomenut),
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce údajů, příslušný soud nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zadejte poptávku

Váš košík

Ve vašem košíku již nejsou žádné položky